Přesné strojírenství
CZ    EN   

Firemná stratégia

Firma MEPAC pôsobí na trhoch v Českej republike, na Slovensku a Polsku v oblastiach presného strojárenstva, výroby a opravy vstrekovacích a vyfukovacích foriem, foriem pre tlakové liatie a strižných či ohýbacích nástrojov. Tímto ponúka predaj širokého spektra nástrojov a prístrojov vrátane odborného poradenstva cez servisné služby zahŕňajúce poškodené tvary či úpravy foriem až po výrobu špecifických nástrojov foriem alebo zariadení ako aj výrobu presných CNC sériovo obrábaných dielov napr. pre letecký priemysel. 

Dlhodobý zámer

Naším zákazníkom chceme dodávať moderné výrobky, ktoré sú kvalitné, spoľahlivé a bezpečné. Chceme poskytovať zodpovedajúco kvalitné služby. Ich kvalitu chceme na základe požiadaviek zákazníkova neustále zlepšovať vo všetkých našich činnostiach tak, aby sme zaistili ich profesionálnu úroveň a zároveň aj minimalizáciu dodacích termínov. Našim zákazníkom chceme dodávať komplexné riešenie vrátane technologickej a cenovej optimalizácie tak, aby sme optimálne vyriešili ich problém. Chceme neustále zlepšovať procesy vrátanie aplikovania nových progresívnych technológií. V oblastiach nášho podnikania chceme byť na vrchole na trhu. 

Politika voči dodávateľom

MEPAC je dynamická firma s aktívnou personálnou politikou snažiacou sa o maximálny rozvoj aktívneho prístupu svojich zamestnancov. Cieľom politiky voči zamestnancom je dosiahnutie efektívnej tímovej práce všetkých zamestnancov so zaistením ich zodpovedného, iniciatívneho a tvorivého prístupu k úlohám pri rešpektovaní pravidiel systémov riadenia a ochote neustále sa vzdelávať. Všetci zamestnanci spoločnosti MEPAC sú oboznámení s firemnou politikou akosti a svojim dôsledným zodpovedným a tvorivým prístupom zaisťujú spokojnosť našich zákazníkov pri plnení termínov a kvalitou dodávok našich produktov a služieb. Pre zjednodušenie a zefektívnenie činností v spoločnosti využívame metódy procesného riadenia. Chceme zaistiť profesionálnu úroveň všetkých činností, ktoré vykonávame. Chceme mať stabilný kolektív zamestnancov spokojných vo svojej práci. 

 Politika voči zákazníkom

Našou najvyššou prioritou je spokojný zákazník. Každú činnosť robíme vo firme preto aby sme potešili a uspokojili zákazníka. Chceme správne predvídať priania a potreby našich zákazníkov. To čo sme sľúbili chceme splniť. Vedenie spoločnosti a jej zamestnanci uplatňujú stratégiu práce v dohodnutých termínoch bez chýb na všetkých úrovniach riadenia a uprednostňujú zásadu predchádzania vadám kvalitou prípravných etáp pred riešením nezhôd či príčin nezhôd v realizačných procesoch. Všetká činnosť spoločnosti je riadená snahou dodávať výrobky a poskytované služby tak, aby výrazne napĺňali požadované a očakávané potreby zákazníkov.

K naplneniu nášho zámeru chceme využiť zavedenie, udržiavanie a zlepšovanie systému riadenia podľa medzinárodne uznávaných noriem ČSN EN ISO 9001:2009.

03.06. 2014

MEPAC CZ ide do sveta! Prvá dobytá krajina je Portugalsko!

Našli sme portugalského partnera, ktorý prejavil záujem o predaj našich laserových systémov v Portugalsku. V máji 2014...

 

16.05. 2014

Netradičné riešenia tradičných problémov

V májovom vydaní TechMagazínu bol vytlačený NETRADIČNÉ RIEŠENIE TRADIČNÝCH PROBLÉMOV. Tento článok sa týkal nášho mobilného...

 

22.04. 2014

Začatie stavby novej haly

Dňa 22.4.2014 konal slávnostný výkop novej haly firmy MEPAC CZ, sro v Neborech. Pri slávnostnom výkope nechýbali ani zamestnanci trineckej centrály v čele s vedením...